VIDEO TIMELAPSE & ΟΙ ΑΓΙΟΙ 12 ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ “ΕΩΣ ΕΣΧΑΤΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ” (ΠΡΑΞΕΙΣ 1, 8) – ΙΣΛΑΝΔΙΑ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ, ΑΓΓΛΙΑ, ΣΚΩΤΙΑ, ΟΥΑΛΛΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΑΦΡΙΚΗ ΕΩΣ ΙΝΔΙΑ & ΚΙΝΑ ╰⊰¸¸.•¨* GREEK

http://saintsofmyheart.wordpress.com

https://irelandofmyheart.wordpress.com

http://franceofmyheart.wordpress.com

SAINTS OF MY HEART

IRELAND OF MY HEART

FRANCE OF MY HEART

11427750_920338738023118_7294858894224940319_n
35816

Οἱ Ἅγιοι 12 Ἀπόστολοι

Οι πληροφορίες για τις χώρες που επισκεύθηκαν είναι από το βιβλίο

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΕΛΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

ΒΙΟΙ ΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΟΥΑΛΛΙΑΣ

ΤΗΣ

ΚΑΣΣΙΑΝΗΣ Γ. ΜΑΖΑΡΑΚΗ

οἱ οποῖες συλλέχθηκαν καί καταγράφηκαν περιληπτικά στό

Ιστολόγιο Συναξαριστή – Ἁγιολόγιο Πάντων τῶν Ἁγίων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας

“Ἅγιος Ἰωάννης Μαξίμοβιτς & Ἁγία Μαρία Σκομπτσόβα” 

http://saintsofmyheart.wordpress.com

SAINTS OF MY HEART

ἀπό Ἄβελ-Ἀναστάσιο Γκιουζέλη

“Ἀλλὰ λήψεσθε δύναμιν ἐπελθόντος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐφ᾿ ὑμᾶς, καὶ ἔσεσθέ μοι μάρτυρες ἔν τε Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐν πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ Σαμαρείᾳ καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς” (Πράξεις 1, 8).

“Θα λάβετε όμως δύναμιν, όταν έλθη εις σας το Πνεύμα το Αγιον, και τότε θα γίνετε μάρτυρές μου, οι οποίοι θα διδάξετε τα περί εμού εις την Ιερουσαλήμ και όλην την Ιουδαίαν και Σαμάρειαν και έως τα πλέον μακρυνά και απομονωμένα σημεία της γης” (Πράξεις 1, 8).

Πάνω: Ισλανδία – Iceland landscapes timelapse

Κάτω: Ιρλανδία – County Meath July 2013. Timelapse Ireland

12 Ἀπόστολοι τοῦ Χριστοῦ μετά τοῦ Ἀπ. Παύλου (30/6, σύναξι):

Παῦλος ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν, ἱδρ. τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀθήνας καί πολλῶν ἄλλων τοπικῶν Ἐκκλησιῶν, Ἀπόστολος Παλαιστίνης, Μ. Ἀσίας, Εὐρώπης [=Ἰλλυρικό (σημ. Ἀλβανία), Δαλματία (σημ. Κροατία), Ρώμη, Ἰσπανία, Γαλλία, Βρεταννία, μακρινή νῆσο Thule/Θούλη (νῆσο Thule=Ἰσλανδία ἤ νησάκια Faeroes ἤ νησιά Shetland Β. Σκωτίας ἤ νησιά Aran Ἰρλανδίας), Ἰρλανδία κλπ.], ἱερομάρτυς στή Ρώμη, ἀπό Ταρσό Κιλικίας Μ. Ἀσίας, πρώην Ἰουδαίος (29/6, +67) [30/6 σύναξι μαζί μέ τούς 12 Ἀπόστολος]

1. Ἀνδρέας ὁ Πρωτόκλητος, ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 12 Ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ, ἀδελφός Ἀπ. Πέτρου, ἱερομάρτυς διά Σταυροῦ σχήματος Χ στήν Πάτρα, Ἀπόστολος στή Μ. Ἀσία (=Βιθυνία, Πόντο, Καππαδοκία, Γαλατία, Βυζάντιο, Κωνσταντινούπολι κλπ.), Ἀρμενία, Γεωργία, Οὐκρανία, Μαύρη Θάλασσα (παραθαλάσσια μέρη της) καί Ἑλλάδα, ἱδρ. Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί 1ος Ἐπίσκοπος Τραπεζοῦντας, ἀπό Βηθσαϊδα Γαλλιλαίας (6/6 καί 30/11 ἑορτή, +60) [20/6 καί 20/7 ἀνακομιδή λειψάνων]

2. Πέτρος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 12 Ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ, Ἀπόστολος Παλαιστίνης, Λιβάνου, Συρίας, Μ. Ἀσίας, Ἑλλάδος, Γαλλίας, Ἱσπανίας, Β. Ἀφρικῆς, Μ. Βρεταννίας, Ἰρλανδίας καί Ἰταλίας, ἱερομάρτυς στή Ρώμη, ἀπό Βηθσαϊδα Γαλλιλαίας (29/6, +64 ἤ 66) [σύναξι 30/6 καί προσκήνησι ἁλυσσίδος Ἀπ. Πέτρου 16/1] {«Ἡ Ἁγ. Πετρονίλλα, πού ἑορτάζεται στίς 31 Μαΐου, καταχωρεῖται στό Ρωμαϊκό Μαρτυρολόγιο καί σέ Κώδικα (Δημητριεύσκυ, Τυπικά Α. σ. 217) ὡς κόρη τοῦ Ἀπ. Πέτρου καί τῆς Ἰωάννας. Ἡ δέ Ἰωάννα ὡς κόρη τοῦ Ἀπ. Ἀριστοβούλου, ἀδελφοῦ τοῦ Ἀπ. Βαρνάβα. Ἔτσι καί ὁ Ροδινός, γνώστης ὅπως φαίνεται καί τῆς πληροφορίας αὐτῆς, στό ἔργο του πού προαναφέραμε θά γράψει: “Ἐγώ καί τήν Ἁγ. Πετρονίλλα δέχομαι ἀκόμη γιά Κύπρια, ἀπό μέρος τῆς μητέρας της”»(περ. Ὀρθόδοξη Μαρτυρία, τεῦχ. 99, Λευκωσία 2013)}

3. Ἰωάννης ὁ Θεολογος, ὁ Ἀπόστολος καί Εὐαγγελιστής, ἀπ’ τούς 12 Ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ, Ἀπόστολος στή Μ. Ἀσία καί στήν Πάτμο ἐξορισθείς συνέγραψε τό Εὐαγγέλιο καί τίς Ἐπιστολές του καί κοιμήθηκε στήν Ἐφέσο Μ. Ἀσίας (8/5 κοίμησι καί 26/9 μετάστασις, +98) [σύναξι 30/6 καί 15/2 σύναξι ἐν τοῖς Διακονίσσοις]

4. Ἰάκωβος τοῦ Ζεβεδαίου, “ὁ μεγάλος Ἰάκωβος”, ὁ Ἀπόστολος, ἀδελφός Ἀπ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, ἀπ’ τούς 12 Ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ, Ἀπόστολος Παλαιστίνης, ἱερομάρτυς διά ξίφους στά Ἱεροσόλυμα ἀπ’ τόν Ἡρώδη Ἀγρίππα, 2ος μάρτυς τῆς Ἐκκλησίας (30/4, +44) [σύναξι 30/6]

5. Ἰάκωβος τοῦ Ἀλφαίου, “ὁ μικρός Ἰάκωβος”, ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 12 Ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ, ἀδελφός Ἀπ. Ματθαίου (εἶχαν πατέρα τόν Ἀλφαῖο), Ἀπόστολος στή Γάζα, Ἐλευθερούπολι καί Αἴγυπτο, ἱερομάρτυς ὅπου σταυρώθηκε στήν Ὀστρακίνα Αἰγύπτου (21/7 καί 9/10 ἑορτή, +1ος αἰ.) [σύναξι 30/6]

6. Φίλιππος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 12 Ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ, Ἀπόστολος στή Λυδία καί Μυσία τῆς Μ. Ἀσίας μαζί μέ ἀδελφή του Ἁγ. Μαριάμνη καί Ἀπ. Ναθαναήλ, ἱερομάρτυς στήν Ἱεράπολι Φρυγίας Μ. Ἀσίας, ἀπό Βηθσαϊδα Γαλλιλαίας, συμπατριώτης Ἀπ. Πέτρου καί Ἀνδρέου (14/11, +1ος αἰ.) [σύναξι 30/6, ἀνακομιδή λειψάνων 31/7]

7. Ναθαναήλ/Βαρθολομαῖος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 12 Ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ, Ἀπόστολος στή Λυδία καί Μυσία Μ. Ἀσίας, Εὐδαίμονα Ἀραβία, Περσία καί Ἰνδία· ἱερομάρτυς στό Derbend (παλαιά Οὐρβανούπολι) Αρμενίας (11/6 ἑορτή καί 22/4, +68) [25/8 ἀνακομιδή λειψάνων καί σύναξι 30/6]

8. Θωμᾶς/Δίδυμος ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 12 Ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ, Ἀπόστολος στή Μηδία, Παρθία, Περσία τίς περιοχές τοῦ σημ. Ἰράν, στήν Κίνα καί στήν Ἰνδία, ἱδρυτής τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἰνδίας, ἱερομάρτυς στό Mylapore προάστειο τοῦ σημερινοῦ Madras Ἰνδίας (3/7 καί 6/10 ἑορτή, +53) [20/6 εὐρ. λειψ.] [σύναξι 30/6]

9. Ματθαῖος/Λευΐ ὁ Εὐαγγελιστής καί Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 12 Ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ, πρώην τελώνης ὁ ὁποῖος καί φιλοξένησε καί τό Χριστό, Ἀπόστολος στήν Παρθία Ἰράν καί Μηδία Ἰράν, ἱερομάρτυς στήν Ἰεράπολι τοῦ Εὐφράτη (16/11, +1ος αἰ.) [σύναξι 30/6]

10. Σίμων ὁ Κανανίτης ἤ Ζηλωτής, ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 12 Ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ, Ἀπόστολος στήν Περσία, Β. Ἀφρική [Αἴγυπτο, Λιβύη, Τυνησία, Ἀλγερία (παλαιά Μαυριτανία)], Γαλλία, Ἰρλανδία, Βρεταννία καί Γεωργία, ἱερομάρτυς στό Νικοπσκί Γεωργίας (10/5, +60) [σύναξι 30/6]

11. Ἰούδας ὁ Θαδδαῖος ἤ Λεββαῖος, ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 12 Ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ, Ἀπόστολος στήν Ἰρλανδία, Μεσοποταμία καί Ἀρμενία, ἱερομάρτυς στήν περιοχή τοῦ ὄρους Ἀραράτ στή Shavarshavan τῆς ἐπαρχίας Artaz τοῦ σημερινοῦ Βορείου Ἰράν (19/6 μνήμη, 21/8 καί 9/10, +80) [σύναξι 30/6]

12. Ματθίας ὁ Ἀπόστολος, ἀπ’ τούς 12 Ἀποστόλους, Ἀπόστολος στήν Αἰθιοπία καί Γεωργία, ἱερομάρτυς στήν Αἰθιοπία (9/8, +63) [σύναξι 30/6]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s